ظرفیت اسمی پالایشگاه آبادان

ظرفیت اسمی پالایشگاه آبادان

ظرفیت اسمی پالایشگاه آبادان

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: هزار بشكه در روز
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 21 خرداد 1399

آمار فوق حجم ظرفیت اسمی در پالایشگاه آبادان را در بازه سال های منتخب 1377 تا 1396 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.