حجم کل ظرفیت اسمی پالایشگاه های کشور

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: هزار بشكه در روز
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 21 خرداد 1399

آمار فوق حجم کل ظرفیت اسمی در پالایشگاه های کشور را در بازه سال های منتخب 1367 تا 1396 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.