جمعیت کل مردان و زنان 10 ساله و بیشتر دارای درآمد بدون کار عشایر کوچنده

جمعیت کل مردان و زنان 10 ساله و بیشتر دارای درآمد بدون کار عشایر کوچنده

جمعیت کل مردان و زنان 10 ساله و بیشتر دارای درآمد بدون کار عشایر کوچنده

جهت مشاهده این نمودار ، لطفا بسته اشتراکی تهیه فرمایید. خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: نفر
بروزرسانی: 1398/12/11
توضیحات

آمار فوق جمعیت کل مردان و زنان 10 ساله و بیشتر دارای درآمد بدون کار عشایر کوچنده را در سال‌های 1366، 1377 و 1387 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران می‌باشد.