تعداد کل آزمایشات از وضعیت بهداشتی مزارع پرورش ماهیان خاویاری در کشور

تعداد کل آزمایشات از وضعیت بهداشتی مزارع پرورش ماهیان خاویاری در کشور

تعداد کل آزمایشات از وضعیت بهداشتی مزارع پرورش ماهیان خاویاری در کشور

جهت مشاهده این نمودار ، لطفا بسته اشتراکی تهیه فرمایید. خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: مورد
بروزرسانی: 1400/06/08
توضیحات

آمار فوق تعداد کل آزمایشات از وضعیت بهداشتی مزارع پرورش ماهیان خاویاری در کشور را در بازه سال‌های 1395 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.