تعداد آزمایشات ویروسی اخذ شده به منظور بررسی وضعیت بهداشتی مزارع تکثیر ماهیان دریایی در کشور

تعداد آزمایشات ویروسی اخذ شده به منظور بررسی وضعیت بهداشتی مزارع تکثیر ماهیان دریایی در کشور

تعداد آزمایشات ویروسی اخذ شده به منظور بررسی وضعیت بهداشتی مزارع تکثیر ماهیان دریایی در کشور

جهت مشاهده این نمودار ، لطفا بسته اشتراکی تهیه فرمایید. خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: مورد
بروزرسانی: 1400/06/08
توضیحات

آمار فوق تعداد آزمایشات ویروسی اخذ شده به منظور بررسی وضعیت بهداشتی مزارع تکثیر ماهیان دریایی در کشور را در بازه سال‌های 1389 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.