حجم تولید فرآورده های نفتی پالایشگاه تهران

حجم تولید فرآورده های نفتی پالایشگاه تهران

حجم تولید فرآورده های نفتی پالایشگاه تهران

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: مترمکعب در روز
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 6 بهمن 1398

آمار فوق حجم تولید فرآورده های نفتی در پالایشگاه تهران را در بازه سال های 1367 تا 1395 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.