حجم عملیات ضد عفونی در بخش قرنطینه با گاز فسفین در کشور

حجم عملیات ضد عفونی در بخش قرنطینه با گاز فسفین در کشور

حجم عملیات ضد عفونی در بخش قرنطینه با گاز فسفین در کشور

جهت مشاهده این نمودار ، لطفا بسته اشتراکی تهیه فرمایید. خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: تن
بروزرسانی: 1400/04/27
توضیحات

آمار فوق حجم عملیات ضد عفونی در بخش قرنطینه با گاز فسفین در کشور را در بازه سال‌های 1389 تا 1393 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.