سطح ردیابی آتشک درختان میوه دانه دار در کشور

سطح ردیابی آتشک درختان میوه دانه دار در کشور

سطح ردیابی آتشک درختان میوه دانه دار در کشور

جهت مشاهده این نمودار ، لطفا بسته اشتراکی تهیه فرمایید. خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هکتار
بروزرسانی: 1400/04/26
توضیحات

آمار فوق سطح ردیابی آتشک درختان میوه دانه‌دار در کشور را در بازه سال‌های 1381 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.