مبارزه با علف های هرز درختان میوه دانه خشک در کشور

مبارزه با علف های هرز درختان میوه دانه خشک در کشور

مبارزه با علف های هرز درختان میوه دانه خشک در کشور

جهت مشاهده این نمودار ، لطفا بسته اشتراکی تهیه فرمایید. خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هکتار
بروزرسانی: 1400/04/23
توضیحات

آمار فوق مبارزه با علف‌های هرز درختان میوه دانه‌خشک در کشور را در بازه سال‌های 1381 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.