سمپاشی انبار ها در کشور

سمپاشی انبار ها در کشور

سمپاشی انبار ها در کشور

جهت مشاهده این نمودار ، لطفا بسته اشتراکی تهیه فرمایید. خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: مترمکعب
بروزرسانی: 1400/04/23
توضیحات

آمار فوق سمپاشی انبار‌ها در کشور را در بازه سال‌های 1381 تا 1384 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.