حجم مصرف سایر فرآورده های نفتی در ایران

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: هزار مترمکعب
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 3 اردیبهشت 1399

آمار فوق حجم کل مصرف سایر فرآورده های نفتی در کشور را در بازه سال های 1367 تا 1395 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.

توضیحات:

1) در مقدار سال های 1380 تا 1385، حجم مصرف نفتا در دسترس نبوده است.
2) مقدار سال 1389 شامل گوگرد نمي باشد اما مصرف مالچ، نفتا و پلاتفرميت مصرفي در پتروشيمي را در بر می گیرد..
3) مقدار سال 1390 شامل گوگرد نمي‌باشد اما مصرف نفتا و رافينت و بنزين يورو 4 را در بر مي‌گيرد.
4) مقدار سال 1391 شامل گوگرد نمي‌باشد اما مصرف نفت سفيد آيزوماكس، نفت گاز آيزوماكس، متانول توربين و پروپان را در بر مي‌گيرد.
5) مقدار سال 1392 شامل گوگرد نمي‌باشد اما متانول توربین و پروپان را در بر می گیرد. همچنین لازم به ذکر است که نفت سفید آیزوماکس و نفت گاز آیزوماکس در این سال توزیع نشده است.
6) مقدار سال 1393 شامل گوگرد نمي باشد اما مصرف بنزين استحصالي، بنزين يورو 4 و 5، نفتا و مالچ را در بر مي گيرد.
7) مقدار سال 1394 شامل بنزین یورو 4، بنزین پلاتفرمیت و پروپیلن (گاز مایع) می باشد.
8) مقدار سال 1395 شامل بنزین یورو 4 و پروپیلن (گاز مایع) می باشد.