عملکرد سطح آبی پیاز در کشور

عملکرد سطح آبی پیاز در کشور

عملکرد سطح آبی پیاز در کشور

جهت مشاهده این نمودار ، لطفا بسته اشتراکی تهیه فرمایید. خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: کیلوگرم بر هکتار
بروزرسانی: 1400/04/19
توضیحات

آمار فوق عملکرد سطح آبی پیاز در کشور را در بازه سال‌های 1385_1384 تا 1398_1397 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.