عملکرد سطح کل آفتابگردان آجیلی در کشور

عملکرد سطح کل آفتابگردان آجیلی در کشور

عملکرد سطح کل آفتابگردان آجیلی در کشور

جهت مشاهده این نمودار ، لطفا بسته اشتراکی تهیه فرمایید. خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: کیلوگرم بر هکتار
بروزرسانی: 1400/04/20
توضیحات

آمار فوق عملکرد سطح کل آفتابگردان آجیلی در کشور را در بازه سال‌های 1396_1395 تا 1398_1397 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.