حجم مصرف قیر در ایران

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: هزار مترمکعب
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 3 اردیبهشت 1399

آمار فوق حجم کل مصرف قیر در کشور را در بازه سال های 1367 تا 1395 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.

توضیحات:

1) مقدار سال 1393 به علت خصوصي سازي اطلاعات، در دسترس نمي باشد.
2) مقدار مصرف قیر در سال های 1394 و 1395 شامل وکیوم باتوم و مالچ می گردد.