مصرف گاز مایع در بخش حمل و نقل

مصرف گاز مایع در بخش حمل و نقل

مصرف گاز مایع در بخش حمل و نقل

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: مترمکعب
تاریخ آخرین بروزرسانی: شنبه 28 دی 1398

آمار فوق حجم کل مصرف گاز مایع در بخش حمل و نقل را در بازه سال های 1372 تا 1395 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.