قیمت روزانه نفت اوپک

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: هر بشکه - دلار
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 18 تیر 1399

آمار فوق قیمت نفت اوپک را به صورت روزانه و در طی یک ماه اخیر نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده سازمان اوپک می باشد.
این آمار به صورت روزانه رأس ساعت 15 بروزرسانی می گردد.

گزارشات آماری مرتبط