قیمت روزانه نفت اوپک

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: هر بشکه - دلار
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 30 بهمن 1398

منبع: سازمان اوپک

گزارشات آماری مرتبط