به مناسبت (روز جهانی آمار) تمامی بسته های وب سایت از تاریخ 29 مهرماه به مدت یک هفته شامل 50 درصد تخفیف می باشد. مشاهده بسته های اشتراکی

قیمت روزانه نفت اوپک

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: هر بشکه - دلار
تاریخ آخرین بروزرسانی: شنبه 3 آبان 1399

آمار فوق قیمت نفت اوپک را به صورت روزانه و در طی یک ماه اخیر نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده سازمان اوپک می باشد.
این آمار به صورت روزانه رأس ساعت 15 بروزرسانی می گردد.

گزارشات آماری مرتبط