مصرف گاز مایع در بخش کشاورزی

مصرف گاز مایع در بخش کشاورزی

مصرف گاز مایع در بخش کشاورزی

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: مترمکعب
تاریخ آخرین بروزرسانی: شنبه 28 دی 1398

آمار فوق حجم کل مصرف گاز مایع در بخش کشاورزی، که فقط در سال های 1390 و 1392 منتشر شده است را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.