شاخص کل بهای مصالح ساختمانی

شاخص کل بهای مصالح ساختمانی

شاخص کل بهای مصالح ساختمانی

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: واحد
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 20 بهمن 1398

آمار فوق شاخص کل بهای مصالح ساختمانی در بازه سال های 1370 تا 1386 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.