شاخص کل بهای کالاهای متفرقه

شاخص کل بهای کالاهای متفرقه

شاخص کل بهای کالاهای متفرقه

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: واحد
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 20 بهمن 1398

آمار فوق شاخص کل بهای کالاهای متفرقه در بازه سال های 1361 تا 1386 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار مواردی از قبیل پوشاک، وسایل عکاسی و  همچنین سایر کالاهای ذکر نشده را در برمی گیرد.