مصرف گاز مایع در بخش عمومی و تجاری

مصرف گاز مایع در بخش عمومی و تجاری

مصرف گاز مایع در بخش عمومی و تجاری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: مترمکعب
تاریخ آخرین بروزرسانی: شنبه 28 دی 1398

آمار فوق حجم کل مصرف گاز مایع در بخش عمومی و تجاری را در بازه سال های 1367 تا 1395 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.