شاخص کل بهای مواد خوراکی

شاخص کل بهای مواد خوراکی

شاخص کل بهای مواد خوراکی

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: واحد
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 20 بهمن 1398

آمار فوق شاخص کل بهای مواد خوراکی در بازه سال های 1350 تا 1386 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار مواردی از قبیل گوشت و فرآورده های گوشتی، لبنیات، تخم مرغ ، غلات و فرآورده های آن، انواع میوه و سبزی را در برمی گیرد.