تعداد شرکت های مشمول در بورس اوراق بهادار تهران (سالانه)

تعداد شرکت های مشمول در بورس اوراق بهادار تهران (سالانه)

تعداد شرکت های مشمول در بورس اوراق بهادار تهران

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
بروزرسانی: 1400/02/25
توضیحات

آمار فوق تعداد شرکت های مشمول در بورس اوراق بهادار تهران را در بازه سال های 1368 تا 1385 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران مي باشد.