ارزش معاملات بخش عمومی بورس (سالانه)

ارزش معاملات بخش عمومی بورس (سالانه)

ارزش معاملات بخش عمومی بورس

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 3 اردیبهشت 1399

آمار فوق ارزش معاملات بخش عمومی بورس را در بازه سال های 1368 تا 1393 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مي باشد.