تعداد روزهای فعالیت بورس (سالانه)

تعداد روزهای فعالیت بورس (سالانه)

تعداد روزهای فعالیت بورس

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: روز
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 26 خرداد 1399

آمار فوق تعداد روزهای فعالیت بورس را در بازه سال های 1369 تا 1398 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مي باشد.