دفعات معاملات در بورس (سالانه)

دفعات معاملات در بورس (سالانه)

دفعات معاملات در بورس

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: فقره
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 3 اردیبهشت 1399

آمار فوق دفعات معاملات در بورس را در بازه سال های 1374 تا 1395 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مي باشد.
توضیحات:
1) تعداد دفعات معاملات سهام در سال‌های 1385 و 1386 شامل تعداد دفعات معامله اوراق مشارکت نيز مي‌باشد.