تعداد خریداران در بورس (سالانه)

تعداد خریداران در بورس (سالانه)

تعداد خریداران در بورس

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: نفر
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 3 اردیبهشت 1399

آمار فوق تعداد خریداران در بورس را در بازه سال های 1374 تا 1393 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مي باشد.
توضیحات:
1) تعداد كل خريداران سهام اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی طی یک دوره زمانی مشخص را نشان می دهد. به دليل اجرای سامانه جديد بورس از آذرماه 1387، پيش فرض های محاسباتی تعداد خريداران سهام تغییر کرده، لذا روند آماری متغیر به طور کامل عوض شده است.