ارزش کل معاملات سهام در بورس (سالانه)

شما در حال مشاهده 30 رکورد آخر این آمار می باشید.
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
بروزرسانی: 1400/02/20
توضیحات

آمار فوق ارزش کل معاملات سهام در بورس را در بازه سال های 1357 تا 1398 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مي باشد.
توضیحات:
1) ارزش کل سهام معامله شده در سال‌های 1385 و 1386، شامل ارزش سهام معامله شده در تابلو غير رسمی نيز مي‌باشد.