شاخص مالی بورس (سالانه)

شاخص مالی بورس (سالانه)

شاخص مالی بورس

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: واحد
تاریخ آخرین بروزرسانی: دوشنبه 26 خرداد 1399

آمار فوق شاخص مالی بورس را در بازه سال های 1370 تا 1398 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مي باشد.
توضیحات:
1) شاخص مالی عبارت است از ميانگين وزنی نسبت‌های قيمتی سبد سهام شرکت‌های فعال در بخش‌های مالی (شرکت‌های سرمايه گذاری، شركت‌هاي چند رشته اي صنعتي، بانک‌ها و موسسات اعتباری و ...) با وزنی برابر ارزش سهام آنها در زمان پايه.