شاخص بازده نقدی بورس (سالانه)

شاخص بازده نقدی بورس (سالانه)

شاخص بازده نقدی بورس

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: واحد
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 3 اردیبهشت 1399

آمار فوق شاخص بازده نقدی بورس را در بازه سال های 1376 تا 1386 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مي باشد.
توضیحات:
1) شاخص بازده نقدی سهام (TEDIX) برپایه تفاضل منطقی شاخص قیمت سهام از شاخص قیمت و بازده نقدی بدست می آید و میزان بازده نقدی حاصل از سرمایه گذاری بر روی اوراق سهام را نشان می دهد.عدد پايه شاخص‌های قيمت و بازده نقدی و بازده نقدی سهام در تاريخ يکم فروردين 1377 برابر 1653.08 در نظر گرفته شده است که همسنجی اين دو را با شاخص کل قيمت سهام در آن تاريخ امکان پذير می سازد.