مصرف نفت سفید در بخش تجاری

مصرف نفت سفید در بخش تجاری

مصرف نفت سفید در بخش تجاری

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: هزار ليتر
تاریخ آخرین بروزرسانی: شنبه 28 دی 1398

آمار فوق حجم کل مصرف نفت سفید در بخش تجاری را در بازه سال های 1375 تا 1395 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.